Jaarvergadering IJsclub

Geachte schaatsliefhebbers, 

De jaarvergadering van IJsclub Nut en Vermaak zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 24 november om 20.30 uur in café De Gouden Leeuw aan de Dokter van Noortstraat 76 te Stompwijk.  

Het bestuur nodigt een ieder uit die de club een warm hart toedraagt.  

Periodiek aftredend zijn Tom de Haas en Erwin van Es. Erwin van Es stelt zich niet herkiesbaar. 

In deze vergadering wordt er teruggekeken op de gebeurtenissen van ´t (vorig) seizoen 2014/2015 en uiteraard kijken we naar het huidig seizoen 2015/2016. 

De agenda is te zien op onze website www.ijsclubstompwijk.nl. Tot dinsdag 24 november! 

Namens het bestuur, 

Erwin van Es

Secretaris IJsclub “Nut en Vermaak”