Jagen in de Polder

Lezing over jagen door WildBeheerEenheid Rijnland Zuid 

Jagen is al zo oud als de mensheid, maar is tegenwoordig aan strenge regels gebonden en gericht op het in stand houden van de wildstand. De WBE Rijnland Zuid, aangesloten bij de Koninklijke Jagersvereniging, is actief in een groot deel van het Land van Wijk en Wouden. Zij zullen op deze avond vertellen over hun activiteiten, hun werkgebied en bijvoorbeeld hun faunabeheerplan.  

Waar en wanneer?

Datum: Vrijdagavond 27 november 2015

Tijd: 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur

Locatie: Boerderij Vierhuizen,

Geerweg 5, 2381 LT, Zoeterwoude  

Aanmelden verplicht en vol = vol!

Aanmelden bij voorkeur via email: 

wvdgeest@gmail.com of telefonisch 071-5802010 

Kosten

Voor leden van de VANL Wijk en Wouden is deze activiteit gratis, voor niet-leden vragen wij een bijdrage van € 3,- per persoon. Als u zich op deze avond aanmeldt als burgerlid van Wijk en Wouden (€ 25,- per jaar), dan is de deelname eveneens gratis.  

Het land van Wijk & Wouden is het platteland tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam.  

De vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschaps-beheer Wijk & Wouden zet zich in voor dat gebied. Dat doet ze door agrarisch natuurbeheer voor boeren te organiseren en te ontwikkelen en door agrariërs en burgers samen te betrekken bij de ontwikkeling van de streek. Kijk voor meer informatie over VANL Wijk en Wouden op onze website www.wijkenwouden.nl  

Het comité De Vier Jaargetijden organiseert, onder de vlag van de Vereniging Wijk & Wouden diverse evenementen.

Niet alleen  voor leden, maar ook voor in- en omwonenden van het land van Wijk & Wouden: een polderlandschap om van te houden!