Banketletteractie

De maand december is bij uitstek een tijd voor cadeaus en geschenken.

Wat is er leuker om hierbij aan uw vrienden, kennissen en/of relaties te denken?

Stompwijk”92 organiseert rond Sinterklaas haar bekende banketletteractie.

Waarom, zult u zich afvragen?

Ons doel is de mensen betaalbaar sport te kunnen laten bedrijven in Stompwijk waarmede wij een belangrijke bijdrage leveren aan het sociale welzijn in ons dorp. Op velerlei wijzen trachten wij financieel de eindjes aan elkaar te knopen en te doen aan fondsenwerving, opdat sporten in Stompwijk en Zoeterwoude voor onze leden betaalbaar blijft. Deze actie past goed in dit beleid.

De prijs van een letter bedraagt € 9,– per stuk. Van de opbrengst vloeit een deel naar onze vereniging. De kwaliteit van de letter is perfect: 100% roomboter en amandelspijs en wordt geleverd door COOP/Tijsterman Bakkers.

De vereniging zorgt voor de aanschaf van de door u bestelde letters en bezorgt die bij u thuis.

Wij nodigen u uit mee te doen met deze actie. Uw steun aan onze vereniging stellen wij bijzonder op prijs.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur van Stompwijk ’92,

Sponsor Commissie

Naam :… ………………………..

Adres :… …………………………………………………..

Woonplaats :… ………………………………………………….

Telefoon :….………….- ………………………………………………..

Aantal banketletters :……………

Naam : …………………………………………………..

Handtekening : …………………………………………………..

Gaarne bestellen uiterlijk 30 november 2015 bij:

Jan Mooyman

Waterviolier 58

2266 ME Stompwijk

U kunt het ingevulde bestelformulier ook per email sturen aan:

toadrunner@kpnmail.nl

Onze factuur zenden wij later.

Bezorgdag: 5 december a.s.