H. Laurentiuskerk

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: 10 nov. Mevr. Cornelia Maria Theresia van der Salm-Luk, in de leeftijd van 85 jaar

                 12 nov. Dhr. Max van Dijk, in de leeftijd van 77 jaar

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius

Maandag 16 nov. 19.00 uur Avondwake voor Cornelia Maria Theresia v.d. Salm- Luk

Dinsdag 17 nov. 11.00 uur Uitvaartviering voor Cornelia Maria Theresia v.d. Salm- Luk

waarna bijzetting in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk

m.m.v. Parochiekoor

Voorganger : Pastoor J. v.d. Bie

Woensdag 18 nov. 19.00 uur  Avondwake voor Max van Dijk

Donderdag 19 nov. 12.30 uur  Uitvaartviering voor Max van Dijk

Voorganger Pastoor Broeders, waarna crematie in de Meerbloemhof

Donderdag 19 nov. 20.00 uur Bijeenkomst pastoraatgroep

Zaterdag 21 nov. 19.00 uur Woord en Gebed viering m.m.v. E.M.S. koor

Voorganger :M. Turk.

Zondag 22 nov. 11.00 uur Woord en Gebed viering, Christus Koning, met samenzang

Voorganger: M. Turk

Misintenties: Zaterdag 21 nov. 19.00 uur voor overleden armen en weldoeners v. d. parochie. Elly Bennis- v. Marwijk, Jan v. Rijn, Peter Develing, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm-Bierhuis, Jan v.d. Bos, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm- Luk en Max v. Dijk.                                     

Misintenties: Zondag 22 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Jeanne v.d. Bosch- v. Haaster, Cors v.d. Bosch, Ton en Carla v.d. Bosch, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Annie v.d. Burg- v. Veen, Gerrit v. Santen, Tiny v. Santen- Ham, overleden ouders Turkenburg- v.d. Kroft, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen,  Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm- Bierhuis, Jan v.d. Bos, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm –Luk en Max v. Dijk.

Kerkhulpen                               Kosters                         Lectoren                    Misdienaars

Zaterdag 21 nov. 19.00 uur         Antoon v Santen            geen                           geen

Zondag   22 nov. 11.00 uur         Adriaan Hilgersom          Kees Bergen                geen

Mededelingen vanuit het secretariaat

Website: de kerk heeft een website, bekijk het op :www.hlaurentius.nl

Secretariaat is maandagochtend 23 november gesloten

Het secretariaat