Sloop voormalige bibliotheek Stompwijk

bibliotheek

Sloop voormalige bibliotheek Stompwijk

Het gebouw van de voormalige bibliotheek aan de Zustersdijk wordt nog voor de jaarwisseling gesloopt. Tijdens de laatste vergadering van de Adviesraad leek het erop dat we het niet tijdig voor elkaar konden krijgen, maar dat is uiteindelijk toch nog gelukt.

Vrijdag 11 december is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het verwijderen van de asbesthoudende materialen. Het gebouw zelf is voor de jaarwisseling weg; de fundering volgt eventueel begin volgend jaar.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Fokker-Oomen.

We weten op dit moment nog niet wat er met de vrijkomende kavel gebeurt. Zodra we meer weten over de (tijdelijke) invulling informeren we u daarover.