Parochieberichten

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com  

Pastoor: W. Broeders, tel. 06 27 14 01 17.

Emailadres: w.p.l.broeders@gmail.com  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius  

Woensdag  16 dec. 09.00 uur  Kerkschoonmaak.

Donderdag 17 dec. 10.00 uur  K.B.O. Kerstviering  met Parochiekoor

                                              Voorganger: Pastoor Broeders

Donderdag 17 dec. 18.00 uur  Maerten van den Veldeschool Kerstviering

Zaterdag    19 dec. 19.00 uur  Geen viering

Zondag       20 dec. 11.00 uur  Eucharistie viering met samenzang

4e zondag van de advent       Voorganger: Pastoor Broeders  

Misintenties: Zondag 20 dec. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, overleden Ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Thijs Klijn, Niek van Schie, Nel Janson- v. Cassel, Arnold Janson, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v.d. Salm-Bierhuis, Jan v.d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm –Luk, Max v. Dijk.  

Kerkhulpen                    Kosters                  Lectoren              Misdienaars

Zondag 20 dec. 11.00 u  Henk Granneman     Paula v. Haaster    geen  

Mededelingen vanuit het secretariaat 

Misintenties voor kerst

Tot vrijdag 18 december uiterlijk 10 uur, kunt u de misintenties voor kerst bij het secretariaat opgeven of in de brievenbus doen.  Dit i.v.m. drukken Kerstketting. U dient voor 2 weken op te geven want de Dorpsketting komt de week erna niet uit.  

Kerkschoonmaak:

Woensdag 16 dec. gaan wij weer de kerk schoonmaken, Kerst klaar!,

De koffie en soep staan weer klaar, als U wilt/kunt bent u van harte welkom!  

Website:  de kerk heeft  een website, bekijk het op: www.hlaurentius.nl  

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat. 

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vastgesteld.

Aanmelden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat.