Spreekuur gebiedsregisseurs maandag 4 juli

Vindt u het belangrijk dat uw wijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente en/of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt en/of wijk? Dan kunt u terecht bij gebiedsregisseur Penchi Harteveld.

Zij kent uw straat, buurt en de wijk en weet wat er leeft onder inwoners. Ook staat zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijkt zij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Wanneer is er spreekuur in juni?

Spreekuur gebiedsregisseur en wijkagent Stompwijk

Maandag 4 juli

13:00 – 15:00 uur

Locatie: Het Dorpspunt, Doctor van Noortstraat 92 in Stompwijk

Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig.