Vogelplas Starrevaart gaat op de schop

De vogelplas Starrevaart gaat op de schop. Er vindt een herinrichting van het gebied plaats. De huidige inrichting werd in 1985 bedacht en over de jaren 1987-1996 uitgevoerd. De plas was bedoeld als natuur- en watercompensatie voor de zandwinning die in de buurt plaats vond ten behoeve van de A4. De werken gaan ruim € 800.000 kosten. Wanneer ze starten is nog onbekend. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer.

Wat gaat er gebeuren:

=    een overstort aan de kant van de A4 wordt vervangen door een kantelstuw waardoor een betere regeling van het waterpeil mogelijk wordt,

= een bestaande slikplaat in de plas wordt met bijna 20.000 kubieke meter slib dat elders uit de plas wordt gehaald, opgevuld. Op de slikplaat komt ook een zogenoemd ‘wiepenraster’ gemaakt van bundels rijshout,

= het weghalen van losse bomen en andere houtopstanden uit het rietland aan de kant van  Leidschendammerhout,

= het verbreden van de rietkraag aan de kant van Vlietland door een gebied van 2 hectare op te hogen en te zorgen voor een aanwas van nog eens 2,5 hectare door het aanbrengen van gaasnetwerk,

= het aanbrengen van een dam gemaakt van rijshout in de rietkraag bij de Kniplaan om afkalving te voorkomen,

= het aanbrengen van een ganzenscherm in delen van de plas die voor riet ontwikkeling zijn bedoeld zodat de ganzen vanuit het water niet meer het riet in kunnen gaan. Het scherm komt op tien meter van het bestaande riet te staan,

= herinrichting van de oever in het noordwesten van de plas (kant van de Vliet) ten behoeve van moerasvorming, biodivisiteit en afwisseling in het landschap. Inclusief rietsloten en poelen voor amfibieën,

= herinrichting van de oever in het zuidwesten van de plas met dezelfde in tenties als in het noordwesten. Tegelijk meer openingen in de bosrand ma ken voor vogels,

= het vervangen van de houten beschoeiing in oostelijke delen van de plas (bij A4) die zijn weggeslagen,

= oude paal/schot constructies uit de plas verwijderen,

= verplaatsing van een viertal hekken,

= wilgentenen schutting bij observatiepost vogels van 30 meter lang, 2,2 meter hoog.

Voor de werken komt er een beheerspad vanaf Oostvlietweg 32 met een afmeersteiger. Er zal gewerkt gaan worden met pontons op het water.