Vlietnieuws

Verzoek om wegwerken

ChristenUnie en GBLV willen van B&W weten wanneer er werk gemaakt wordt van het opknappen van de Meer- en Geerweg in Stompwijk. Volgens de gemeenteraadsleden Coen Bregman, Frank Wilschut (beiden ChristenUnie) en Koos van Wissen (GBLV) is de weg ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente om in samenspraak met het Hoogheemraadschap Rijnland deze weg op te knappen, nog steeds niet onder handen genomen. Het drietal stelt dat het wegdek met vele scheuren gevaarlijk is voor de talrijke fietsers, skaters en andere weggebruikers. ‘Kan het college van B&W aangeven waarom deze weg, ondanks eerdere toezeggingen, nog niet is opgeknapt? Kan het college aangeven op welke termijn deze weg structureel verbeterd zal gaan worden’, zo vragen de raadsleden.

Vragen over uitstel verbreding A4

De fracties van CDA, VVD en ChristenUnie/SGP in Provinciale Staten willen van Gedeputeerde Staten weten welke consequenties het uitstel van de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam/N14 heeft. Dat blijkt uit vragen van Michel Rogier (CDA), Jeroen van Dijken (VVD) en Gerard Van De Breevaart (CU/SGP).

Op 24 juni liet minister Mark Harbers (Infrastructuur) de Tweede Kamer in een brief weten dat de verbreding minstens twee jaar uitgesteld werd: van 2026 naar 2028. Dit vanwege nieuwe berekeningen over het effect van die werken op de stikstofneerslag in natuurgebieden. Vlietnieuws heeft daar destijds over bericht.

‘Heeft dit besluit gevolgen voor het onderliggend Provinciaal wegennet? Zo ja welke? Heeft dit besluit gevolgen voor de realisatie van geluidswerende voorzieningen langs of nabij dit tracé? Zo ja welke? Heeft dit besluit gevolgen voor eventuele woningbouwplannen? Zo ja welke’, zo vragen de Statenleden.

Langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland is een geluidwerende voorziening gepland. De afspraken daarover zijn al in 2009 gemaakt. Recent beloofden Gedeputeerde Staten opnieuw haast te maken met de aanleg. Eind deze maand wilde men opnieuw met alle betrokken partijen gaan praten. Begin 2019 werd toegezegd dat het scherm er binnen twee jaar zou zijn. Er werd toen 5 miljoen euro voor de bouw uitgetrokken.