Samen veilig lopen of fietsen naar school

De Schoolbrengweek voor het basisonderwijs is in september weer gestart. Tijdens de week van 12 tot en met 16 september roepen we ouders op om samen met hun kind lopend of op de fiets naar school te komen.

Wethouder Jeffrey Keus voor Mobiliteit bezocht een verkeersles op de Lusthofschool in Voorburg: “Het is belangrijk dat basisscholen in de lessen extra aandacht geven aan verkeersveiligheid. In september gaan veel kinderen na een lange vakantie weer naar school. Samen lopen en fietsen naar school houdt je fit en is een goede manier om te leren hoe je veilig deelneemt aan het verkeer. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen! Daarnaast is het belangrijk dat voet- en fietspaden, verlichting en oversteekpunten op de schoolroutes en in de schoolomgeving veilig zijn.”

School op Seef

De Schoolbrengweek is een onderdeel van het meerjarenprogramma School op Seef in het basisonderwijs. De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt samen met basisscholen aan goed verkeersonderwijs op school, zodat zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier lopend en fietsend naar school gaan. In heel Zuid-Holland is deze maand extra aandacht voor verkeersveiligheid. Het programma wordt ondersteund door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland.

Ouderbetrokkenheid

Gemeenten en scholen doen er vanuit hun rol alles aan om kinderen een veilige omgeving te bieden en verkeersles te geven maar de rol van de ouder is hierbij onmisbaar. Kinderen leren hoe ze zelfstandig en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer door samen met hun ouders meters te maken. Daarom staat dit jaar de Schoolbrengweek in het teken van de betrokkenheid van ouders.

Meer informatie over de Schoolbrengweek: