De Duurzame Flits

Nieuwsbrief Stichting Duurzaam LV                                 

Bestuur Stichting Duurzaam in Corona-tijd

De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg zoekt uitbreiding! Een aantal bestuursleden wil wat afbouwen of heeft minder tijd, dus we zijn dringend op zoek naar aanvulling. We hebben al een paar belangstellenden, daar zijn we heel blij mee, maar we zijn nog op zoek naar een penningmeester en naar vrijwilligers die een project willen (mee)draaien. Willen we meer acties kunnen oppakken, dan hebben we meer handen aan de kar nodig. Kan voor één actie, kan ook voor een thema. Zo hebben we een vrijwilliger op het thema Groen, die nu heel veel voor ons doet. Zo’n vrijwilliger zoeken we ook voor luchtkwaliteit en klimaatadaptatie. Wie komt ons helpen?

Op maandagavond 26 september 19.30 uur vergaderen we als bestuur, heb je zin om gewoon een keer kennis te maken? Kom langs en we praten je graag bij. Laat het even weten via marjanvangiezen@icloud.com

Duurzame Markt uitgesteld naar voorjaar 2023

De jaarlijkse Duurzame Markt hebben we dit jaar moeten uitstellen naar voorjaar 2023. Het was te druk met activiteiten in de gemeente in de maand september. We hadden A Walk Downtown, Monumentendag, de Vlietdagen en het Huygensfestival. Bovendien leken de mooie zomerdagen voorbij. Daarom hebben we besloten de Duurzame Markt net vóór of net ná de Meivakantie te organiseren, dat is een mooi moment om meer aandacht te vragen voor klimaat, groen en duurzaamheid.

Schakenbosch

Dat we niet stil gezeten hebben deze zomer blijkt wel uit het succes dat we bij Schakenbosch konden vieren. Een gang naar de rechter leverde op dat de projectontwikkelaar met ons om de tafel moest om te kijken welke waardevolle bomen gespaard moesten worden. Oorspronkelijk zouden 900 bomen moeten plaats maken voor nieuwbouw. Daaronder bevonden zich enkele monumentale bomen, zoals een hele oude grote kastanjeboom. Deze en nog een kleine 20 andere bomen wisten we te redden, na vruchtbare overleggen met de projectontwikkelaar, waar uiteindelijk goed mee te praten viel. Dit hebben we ook vertaald als oproep naar de projectontwikkelaars van andere bouwlokaties, waar bomen en groen moeten sneuvelen: ‘kom vooraf met ons praten. Spaart je tijd en geld, en het kán dus!’

Vlietland-noord en andere groen-projecten

In Vlietland-noord gaan 222 grondgebonden recreatiewoningen gebouwd worden, met parkeerplaatsen, en daarvoor  moet een grote groenzone gekapt worden. Dit is al enige jaren geleden besloten, en daartegen verzetten we ons niet. Maar de stichting Duurzaam heeft wel een open brief gestuurd met de oproep aan de ontwikkelaar om te kijken of een stukje waardevol natuurbos (4,5 hectare) in het noordwesten van Vlietland gespaard kan worden. Hier leven niet alleen heel veel bijzondere vogels, maar ook vleermuizen, vlinders en insecten, en er staan veel diverse soorten inheemse bomen. Ook hier zijn we natuurlijk bereid te praten met de projectontwikkelaar.

Daarnaast  proberen we samen met inwoners uit de buurt het groen te sparen bij andere bouwprojecten, zoals bij de herontwikkeling Van Ruijsdaellaan en Klein Plaspoelpolder. Ook ondersteunen we de bewoners in de Heuvel bij het contact met de gemeente over de invulling van hun groene leefomgeving.

Nieuw college, nieuw élan?

Leidschendam-Voorburg heeft een nieuw college, met een nieuwe wethouder Duurzaamheid, Marcel Belt. We gaan als Stichting Duurzaam op 3 oktober met hem in gesprek om te kijken waar we elkaar kunnen versterken. Onze inzet is er vooral op gericht om het Bomenplan gerealiseerd te krijgen (jaarlijks 800 bomen erbij in onze gemeente), een gerichte aanpak van klimaatadaptatie en van energietransitie.

Energietransitie

Stichting Duurzaam zet zich samen met Energy Common LV o.a in voor aandacht voor de energietransitie in alle wijken en bij alle doelgroepen. We dringen erop aan dat de gemeente een brief stuurt naar alle VVE’s (er zijn er meer dan 1200 in onze gemeente) zodat niet alleen in de transitiewijken maar in heel Leidschendam-Voorburg een begin wordt gemaakt met energietransitie. Ook bij andere acties vanuit een wijk of buurt ondersteunen wij graag!  

Burgerkrachtcentrale

Op vrijdag 2 september organiseerde de Buurtkrachtcentrale een bijeenkomst met de wethouder  en zijn ambtenaren over participatie en samenwerking met de inwoners. Ook Stichting Duurzaam werkte hieraan mee. Juist voor duurzaamheid is het belangrijk dat inwoners weten wat ze zelf kunnen doen, en waar ze de gemeente op kunnen aanspreken.  En de gemeente moet actiever en positiever omgaan met initiatieven van inwoners. Nog te vaak krijgt men als antwoord ‘dank voor het idee, we kijken nog wel’. Om dan vervolgens niets meer te horen. Waar we in de toekomst kunnen samenwerken met de Buurtkrachtcentrale en met soortgelijke initiatieven zullen we dat zeker doen! Zie voor meer info www.burgerkrachtcentrale.nl

Plantenasiel Voorburg

Op de Overburgkade 25/26 in Voorburg huist sinds enige jaren het Plantenasiel. Hier kunt u planten en potten die u over hebt, inleveren of ruilen voor een andere plant of pot. In de zomer staan hier ook kamerplanten, in voorjaar tot en met najaar buitenplanten. Naast het ruilen kunt u hier ook advies krijgen over duurzaam groen en duurzaam leven, er zijn zonnepanelen, een sedum dak, een regenton, moestuin etc. De Stichting Duurzaam wil kijken of we met het Plantenasiel kunnen samenwerken met bepaalde acties, bijvoorbeeld om regentonnen te promoten.

Activiteiten Groei & Bloei Leidschendam

Groei & Bloei heeft al haar activiteiten inmiddels hervat. Zo is er op zaterdagochtend 8 oktober een herfst-workshop ‘Bloem en Doen’, in wijkgebouw De Kastelenring in Leidschendam. Ook worden er diverse lezingen gegeven, op 29 september over eetbare bloemen, op 27 oktober over ‘kruiden voor de weerstand’. Tot 10 oktober kan iedereen nog meedoen met de tuinmetamorfosewedstrijd geweest, stuur uw foto’s voor en na de metamorfose dus vóór 10 oktober naar info@leidschendam.groei.nl  Op 24 november zal de feestelijke  prijsuitreiking plaatsvinden. Voor meer activiteiten of om u aan te melden: www.leidschendam.groei.nl

Repairteam

Elke eerste  zaterdag van de maand staat het Repairteam in de Stadstuin Rusthout, om uw spullen te repareren, waar mogelijk. Van 10.30-13.30 kunt u hier terecht.

Stadstuin Rusthout

Ook op andere terreinen werkt de stichting Duurzaam samen met Stadstuin Rusthout. In het najaar vinden er verschillende activiteiten plaats,. Op de Stadstuin zijn ook allerlei groenten, eieren,  kruiden en planten te koop, dus ga gerust eens kijken. Voor de activiteiten, kijk vooraf op de website: duurzaam@stadstuinrusthout.nl

Samenwerking met Energy Common LV

Waar mogelijk werken we samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg. EC-LV is voortgekomen uit een burgerinitiatief en geeft inwoners adviezen over energietransitie en duurzame energie. Net als Stichting Duurzaam bestaat EC-LV uit betrokken inwoners die zich willen inzetten voor onze gemeente. Voor de verkiezingen hebben we een gezamenlijk verkiezingsdebat georganiseerd, het is onze bedoeling in het najaar een gezamenlijke informatie-avond te organiseren over duurzame energie en wat inwoners zelf kunnen doen. Voor meer informatie over EC-LV, zie www.ec-lv.nl

De Duurzame Flits

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten of hebt u een vraag of suggestie, mail het ons en meldt u aan voor de Duurzame Flits. Wij houden u graag geïnformeerd over onze activiteiten! Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze Duurzame Flits. U vindt alle informatie ook op de website www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl.

Graag tot ziens dus!

Marjan van Giezen ,

Voorzitter Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg