Nieuwe Cultuurvisie 2024-2034 Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat een nieuwe meerjarige Cultuurvisie schrijven en stelt de input van bewoners op prijs.

Wat is cultuurvisie?

De cultuurvisie is een gezamenlijk plan tussen gemeente, inwoners en de culturele sector om kunst en cultuur in de gemeente vorm te geven. De input kan gaan over de volgende onderwerpen: cultuurparticipatie, cultuureducatie, beeldende kunst, podia, musea, erfgoed en media.

Hier wordt door 8-10 personen over nagedacht op woensdag 6 december om 16.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur in het Dorpspunt. Het team is inmiddels compleet.

Petra Oliehoek- van Es