Breng uw klein chemisch afval naar de KCA-wagen

Heeft u batterijen, spaarlampen, accu’s, verf, frituurvet of medicijnen in huis die u weg wilt gooien? Dit is klein chemisch afval (KCA) en bevat stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Voorkom dat deze producten in het huisvuil terechtkomen en breng ze naar de KCA-wagen.

Deze staat weer op 17 februari klaar

14.00 – 15.30 uur  Meerlaan

(voormalig tankstation), Stompwijk