Uitnodiging openbare Adviesraadvergadering

op donderdag 18 april, in de grote zaal van het Dorpspunt

20:00 uur            Inloop

20:15 uur            Opening vergadering

20:20 uur            Inspreek recht
à alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 15 april ’24

Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20.25 uur            Vidomes is vervallen volgt volgende keer

                               – Energie transitie- Werkgroep WINDENERGIE

                               – Alternatief plan voor Vlietland door Christen unie – Frank Wilschut en Coert Bregman

                               – Bouw en sloop update

                               – Woonbehoefte onderzoek stand – uitgesteld Q 2

                               – ODF – Glasvezel

                               – Dr van Noortstraat – inloop avond

– Staat van onderhoud wegen

                               – Omgevingsvisie

21.45  uur           Rondvraag

22:00 uur            Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.   

Namens de adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk