Nationale Bijentelling

Georganiseerd door Naturalis, IVN e.a.

Datum: 15-04-2024 t/m 24-04-2024

Locatie: In je eigen tuin of buurt

Inwoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven werken in de regio Zoetermeer, Alphen, Leiden en de Duin- en Bollenstreek samen aan een bloemrijk netwerk van tuinen, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden. Dat is nodig: het gaat niet goed met de bij, terwijl 80% van onze eetbare gewassen en wilde planten van bestuiving afhankelijk is. Het helpt: het aantal soorten bijen nam in drie jaar met 34% toe. Niet alleen goed voor bijen, maar voor de hele biodiversiteit én voor een mooie leefomgeving.

Waarom bijen tellen?

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Doe mee!

Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je op deze site stap voor stap mee bij het herkennen van de 16 bijensoorten die je in je tuin kunt tegenkomen.

Alle informatie: Nationale Bijentelling