IJsclub stopt definitief met de Poldercross

Onlangs heeft er al een bericht in de Dorpsketting gestaan dat er dit jaar geen poldercross zal worden georganiseerd tijdens de Paardendagen.

Tijdens de jaarvergadering van de ijsclub Nut en Vermaak op 25 mei j.l. heeft de algemene ledenvergadering besloten om te stoppen met de poldercross.

Sinds 1998 een begrip in Stompwijk en ver daar buiten.

Helaas moesten we de poldercross in 2011 en 2012 vanwege zwemmersjeuk afgelasten. Waarna we zijn gestopt.

Begin 2018 kwam er een verzoek vanuit de harddraverijvereniging Nooit Gedacht om de poldercross 2.0 op te starten.

Dit zijn we met veel plezier aangegaan maar dan in een andere vorm nl. met hindernissen. De samenwerking was dan ook uitstekend en gezellig.

Na 2 jaar organiseren kwam corona en weer opgestart in 2022.

De reden van de beslissing is dat de ijsclub 3 evenementen organiseert:

Tijdrit, wandeltocht en de poldercoss. Daar heb je vrijwilligers voor nodig en met name vrijwilligers die de kar trekken. Daar zijn er te weinig van.

Dit probleem, daar hebben de meesten verenigen mee te maken en dus ook de ijsclub. Er is besloten om volledig voor de wandeltocht te gaan. De tijdrit zal ook blijven bestaan.

Door de inkomsten van de poldercross heeft de ijsclub veel kunnen doen voor de jeugd. Dat zal nu uit de opbrengst van de wandeltocht komen.

De ijsclub wil dan ook terugkijken op al die jaren en bedanken:

* Dank aan alle deelnemers!

* De uitstekende samenwerking met Stompwijk ‘92 en Harddraverij Nooit Gedacht

* De brandweer, de landeigenaren, EHBO, sponsoren en vrijwilligers.

Het was top zonder jullie medewerking was het niet mogelijk geweest om dit

te organiseren !!

Namens IJsclub Nut en Vermaak en Commissie Poldercross,

Wim de Groot