Zorggroep Horst en Vliestreek

Bewoners Duivenvoorde profiteren van samenwerking met Zorggroep Horst en Vlietstreek
De voorzieningen voor bewoners van de ouderencomplexen Duivenvoorde, Star revoorde en Prinsenvoorde zijn de laatste tijd sterk uitgebreid. Zo is de kwaliteit van de alarmering verhoogd. Bewoners kunnen nu als vanouds op het halsalarm drukken als zij eerste hulp nodig hebben, maar nieuw is dat zij hiermee ook 24 uur per dag extra hulp kunnen inroepen als aanvulling op de thuiszorg. Dit biedt voordelen voor bijvoorbeeld langdurig zieken. Deze cliënten kunnen per dag bekijken hoe zij zich voelen en hoeveel extra hulp zij die dag nodig hebben. Dit maakt het mogelijk dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De uitbreiding van de alarmering is het gevolg van een samenwerking van Stichting Duivenvoorde met Zorggroep Horst en Vlietstreek. Voorzitter Leo van Ewijk van Stichting Duiven voorde en bestuurder Guus van Weelden van Zorggroep Horst en Vlietstreek teke nen op 28 november 2003 een samenwerkingsovereenkomst.
Niet naar een verzorgingshuis. Beide organisaties hebben de handen ineengeslagen met als gezamenlijk doel er voor te zorgen dat 55 plussers, die hulp nodig hebben, zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Zorggroep Horst en Vlietstreek biedt intensieve thuiszorg, zodat bewoners niet hoeven te verhuizen naar een verzor gingshuis als zij zichzelf niet meer volledig kunnen verzorgen. Naast de verbeter de alarmering en de intensieve zorg thuis, is er ook een zorgcoördinator aange steld op wie bewoners een beroep kunnen doen als zij ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden. Voorbeelden hiervan zijn boodschappen doen, huis artsbezoek of huishoudelijke werkzaamheden. Ook is er een dagopvang waar ouderen contacten kunnen onderhouden met andere bewoners van Duivenvoorde en waar diverse activiteiten worden georganiseerd.
Duivenvoorde centrale rol
Genoemde verbeteringen zijn slechts enkele van de plannen die Stichting Duiven voorde heeft. In samenwerking met de gemeente en diverse andere zorg en welzijnsinstellingen bouwt zij aan vernieuwingen waarin het complex Duiven voorde een centrale rol gaat spelen. Woningen worden hierin aangepast aan de landelijk gestelde normen voor seniorenwoningen en er komt een steunpunt waar bewoners terechtkunnen voor zorg, wonen en welzijn. Inwoners die ouder zijn dan 55 jaar en in Leidschendam Voorburg wonen of een familiebinding met de gemeente hebben, kunnen zich inschrijven voor een woning, tel. 070 3203736 (op werkdagen van 09.30 tot 10.30 uur). Voor het aanvragen van alarmering van Zorg groep Horst en Vlietstreek (gemeente Leidschendam Voorburg en de Haagse wijk Mariahoeve) bellen zij met tel. 070 3075246 (op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur)