Vergadering Wijkcontactpersonen

 

Nu alle vakanties weer voorbij zijn beginnen we met een nieuw seizoen van de wijkcontactpersonen.  

Donderdag 19 september hopen we jullie weer om 20.00 uur te zien in de pastorie-kamer.  

Annie van Rijn