Berichten R.K. Parochiekern H.Laurentius

Berichten- R.K. Parochie Kern . H. Laurentius – Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Het spreekuur van pastoor v.d. Bie vervalt

Pastoor J. H. Smith bereikbaar per centrale meldingsnummer of e-mail: jhsmithpr@gmail.com 

Openingstijden parochiesecretariaat:

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op Raborekening: 3615.00.947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds Raborekening: 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius

Donderdag 24 okt.19.00 uur  Rozenkransgebed Voorganger Jan v. Rijn

Zaterdag   26 okt. 15.00 uur   Doopviering

De volgende dopelingen worden gedoopt:

Amy Cornelia Maria Janson en Leone Francisca Wilhelmina van Haastert

Voorganger is Pastoor J. Smith

19.00 uur  geen viering

Zondag   27 okt. 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang

Voorganger Pater van Ulden

Misintenties

Zondag 27 okt.11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie

Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Annie v. d Burg v. Veen, Jan Kerkvliet, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor Bert v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout

Kerkhulpen                                       Kosters                       Lectoren                                Misdienaars

Donderdag 24 okt.19.00 uur               A v. S.                         geen                                       geen

Zaterdag 26 okt.15.00 uur                  John O.                       geen                                       geen

Zondag 27 okt. 11.00 uur                   John O.                       Jan Havik                                 Kim Ammerlaan en

Ashley Janson

Mededeling uit het secretariaat:

Allerzielen

Vanaf 21 oktober liggen er achter in de kerk intekenlijsten klaar voor de herdenkingsdienst op Allerzielen. Op 2 november wordt de naam genoemd van uw overleden dierbare in deze herdenkingsviering. Na de viering bezoeken wij het kerkhof om bij het graf stil te staan. Er zijn grafkaarsen verkrijgbaar bij het secretariaat.

Kerkschoonmaak:

Woensdag 30 oktober gaan wij om 9.00 uur de kerk weer schoonmaken. Komt u ook ?   

Werkgroep schone kerk, Corrie v. Santen – Wortman.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

 

Contact via het secretariaat.

 

Het secretariaat

 

Oktobermaand Rozenkransmaand

Donderdag a.s. komen wij om 19.00 uur weer in onze kerk bijeen om gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden. We willen  dan weer Maria`s hulp en voorspraak vragen.

Als u nog nooit geweest bent, neemt u dan eens de moeite om naar de kerk te komen. Het is maar een half uurtje en u bent ruim voor koffietijd weer thuis. Probeer eens een half uurtje vrij te maken. Om 19.00 uur bent u, jong of oud, van harte welkom.                            

 

                                          Jan van Rijn