Weegsloot voert vuil water aan

In het water van de Weegsloot, de verbinding tussen de Meeslouwerplas, Meerburger Wetering/Nieuwe Vaart bij Stompwijk, zijn in april te hoge gehalten chlorofyl, koper en kwik aangetroffen. Dat is bij metingen van de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas zelf, gebleken. Het water van de plas was wel ‘schoon’. In het verleden is daar vervuilde bagger in gestort. Nu wordt de waterkwaliteit periodiek gemeten aan de oppervlakte en op 20 meter diepte.