Geen Dorpsketting

In de week van 22 juli 2002
(maandag na de kermis) komt er
geen Dorpsketting uit.
Wilt u met uw kopie en advertenties rekening houden.