PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 10 juli 9.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater L. Sep
Zondag 14 juli 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 17 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering

IN ONDERTROUW: Jonathan Moyle (uit Engeland) en Carla Madureira
Louro (uit Mozambique), wonende Huyssitterweg 44, gaan trouwen op 20 juli
in Portiers, Frankrijk.

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 10 juli 9.00 uur: Niek van Santen, Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: Theodorus Oudshoorn, overleden ouders Oudshoorn-
Alkemade, overleden ouders Wijnhoven en Kleihorst, voor een behouden tocht,
Wim Theuns, Nel Spruijt-van Boheemen, Koos v.d. Poel, Willem v.d. Kroft,
Greet v.d. Hulst-van Santen, Niek van Santen
Zondag 14 juli 11.00 uur: Rinus v.d. Burg, Kees de Jong, Reinier Wensveen,
Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburg-v.d. Lubbe, overleden
ouders van Vliet-van Leeuwen, overleden familie van Es, uit dankbaarheid
b.g.v. een 75e jarige, Dries Granneman, Bep Granneman-Knijnenburg,
overleden ouders Vreeswijk-van Leeuwen, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana
de Heij-Janssen, jaargetijde Jan Juffermans, Magda van Santen-van Paassen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Willem v.d. Kroft, Greet v.d. Hulst-van Santen,
Niek van Santen, Koos v.d. Poel

LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 13 juli J. van Rijn geen
Zondag 14 juli M. Turk R. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: Christus Dienaar, Eigentijdse viering
Zondag 14 juli 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

LET OP!!! De komende weken vervallen de volgende vieringen vanwege de vakantie:

woensdag 17 juli zaterdag 20 juli
woensdag 24 juli zaterdag 27 juli
woensdag 31 juli zaterdag 10 augustus
woensdag 7 augustus zaterdag 24 augustus