Belofte maakt schuld

Het zal zo’n 1,5 jaar geleden zijn dat Greet Kerkvliet-Overdevest haar schilderijen exposeerde in het Dorpshuis. In de Dorpsketting is hier toen aandacht aan besteed. Ze vertelde dat ze van plan was de opbrengst van een schilderij aan de kerk te schenken.
Dat is inmiddels gebeurd. De opbrengsteind vorig jaar was ƒ 700,- en dat klinkt beter dan het bedrag in euro’s. Daarbij is er inmiddels nog rente gekomen. Dus wat in het vat zit verzuurt niet en deze belofte maakt dus ook geen schuld. Het bedrag is alleen maar hoger geworden, ondanks de lage rente. Groots gebaar Greet!
Petra