eerste avond van ons nieuwe seizoen

Op de eerste avond van ons nieuwe seizoen in het Dorpshuis konden we vele leden verwelkomen. Deze avond stond in het teken van “zelfverdediging”en werd gegeven door Erik van Leeuwen, met assistentie van Jeffrey Klerks. Ze leerden en lieten ons zien hoe in bepaalde onveilige situaties te handelen. Ook werd een aantal leden uitgekozen om met Erik deze handelingen te oefenen, hetgeen een mooi schouwspel opleverde. Het onderwerp ontlokte vele vragen bij de aanwezigen en die werden vakkundig beantwoord. Na de pauze gaven beide heren nog judo-demonstraties; al met al een interessante avond.
Mededeling:
Door te weinig aanmeldingen (+ 10) kan de bustocht naar de Floriade op 26 sep-tember a.s. geen doorgang vinden. Graag zouden we nog nieuw leden verwelko-men. Heeft u interesse in ons programma en/of wilt u lid worden, dan graag een telefoontje naar Hilda Klerks, tel. 5803576.
Thea Gehrmann