Geboren

op 11 september 2002: Wessel, zoon van Ronald en Silke,

Kerklaan 69, 2381 VE Zoeterwoude. Namens de parochiegemeen-schap van harte gefeliciteerd. Comité M.O.V.