MISSIEKALENDER

Denkt u nog om de bestelling van de Missiekalender?
Twee weken geleden heeft u uitgebreid kunnen lezen
in de Dorpsketting dat de platen op de kalender zijn
geschilderd door Juan Guzman uit Guatemala. Zijn
schilderijen verbinden de Maya-symboliek met de
symbolen uit het christendom. De kalenders kosten
€ 6,-per stuk en worden gratis thuisgebracht. Ze zijn
te bestellen bij:
Sjaan de Haas, Waterviolier 60, tel. 5801134,
Antoon v. Santen, Dr. v.Noortstraat 97, tel. 5804342
Agaath Hoogeveen, Westeinderweg 8a, tel. 5802223.