Dorpsraadvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 10 oktober 2002. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:
1. Spreekrecht
2. a. Verslag van de vergadering van 13 juni 2002
b. Verslag van de vergadering van 26 juni 2002
c. Verslag van de vergadering van 26 augustus 2002
3. Actiepuntenlijst
4. Stand van zaken Bestemmingsplan Landelijk Gebied en Bestemmingsplan Kern Stompwijk
5. Wijkbeheerplan
6. Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen
7. Rondvraag
– Stand van zaken/planning riolering buitengebied
– Geluidsoverlast Santhorstbuurt van provinciale weg

Met vriendelijke groet,
De voorzitter, Wethouder E.P. Beimers.