GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 29 oktober 2002 om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 te Voorburg.
Met o.a. op de agenda onder punt 6a Voorstel kennisnemen van het inspraak-rapport Bestemmingsplan Stompwijk