Horst en Vlietstreek pakt kwaliteit aan

Zorggroep Horst en Vlietstreek
pakt samen met RPCP Den Haag e.o.
kwaliteit aan

De waardering van cliënten is voor de sector thuiszorg van groot belang. Daarom zoeken Zorggroep Horst en Vlietstreek en het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Den Haag e.o. (RPCP) naar samenwerking. Het uiteindelijke doel hiervan is de diensten van de thuiszorg zo veel mogelijk aan te passen op de wensen en behoeften van cliënten. Om deze samenwerking te onderstrepen, tekenen de twee organisaties op donderdag 31 oktober een overeenkomst in het kader van het Kien Project. Gezamenlijk zullen zij zo veel mogelijk vanuit cliëntenperspectief naar de zorg kijken en aanbevelingen ter verbetering doen.

Landelijk project
De afkorting KIEN staat voor Kwaliteit In Eigen huis, een landelijk project van kwaliteitsbeoordeling bij thuiszorgorganisaties. Het RPCP Den Haag e.o. heeft bij verschillende thuiszorgorganisaties in de regio KIEN-projecten lopen. Vanaf 31 oktober wordt begonnen bij Zorggroep Horst en Vlietstreek, waarbij wordt ge-keken naar de resultaten van het landelijk cliëntenonderzoek. Daarnaast is er ook een kwaliteitsgroep met thuiszorggebruikers, waaronder leden van de cliënten-raad, die zich een mening gaat vormen over verschillende aspecten van de dienstverlening en wat er mogelijk verbeterd kan worden.

Overeenkomst tekenen
Op 31 oktober wordt op feestelijke wijze de overeenkomst ondertekend door de beide directeuren, Geert Boevink namens het RPCP Den Haag e.o. en Tijmen Meijer namens Zorggroep Horst en Vlietstreek. Aanwezig zullen zijn onder andere projectleider Leny Borsboom (RPCP Den Haag e.o.) en de beoogde leden van de kwaliteitsgroep.

Achtergrondinformatie over de organisaties
Zorggroep Horst en Vlietstreek levert diverse vormen van thuiszorg in de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en de Haagse wijken Ypenburg en Leidschenveen. Een belangrijk uitgangspunt is de cliënt zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen en de regie over het eigen leven te laten behouden.
Het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) Den Haag e.o. bundelt de wensen en behoeften van alle zorgconsumenten in de regio en probeert te bewerkstelligen dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden hun beleid daarop baseren. Het RPCP doet dit in de eerste plaats door collectieve belan

genbehartiging. Naar aanleiding van signalen over problemen of knelpunten in de zorg voert het RPCP uiteenlopende projecten uit. Een onderdeel van het RPCP Den Haag e.o. is het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg, dat individuele bewoners uit de regio helpt bij vragen en klachten over de regionale gezondheidszorg.