Jos Teunissen

Vorige week stelde de heer Teunissen dat de “autofascisten” een nederlaag hebben geleden in een rechtszaak. Hier wil ik namens mijzelf en Nederland-Mobiel op reageren. Van een nederlaag is volgens ons geen sprake. Wij waren zelfs niet op de hoogte van deze rechtszaak. Wel heb ik vorig jaar op het politiebureau te Leidschendam een strafklacht ingediend tegen de heer Teunissen wegens het gebruik van de term autofascisten in onze mooie Dorpsketting, iets wat mijn goed recht was. Over het verloop van deze klacht hebben wij echter niets meer vernomen. De term autofascisten werd door de heer Teunissen gebruikt voor de politieke partij Nederland-Mobiel. Ik was op dat moment lijsttrekker voor deze partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en voelde mij daarom door deze afschuwelijke term en ontoelaatbare vergelijking diep beledigd. Dit vanwege het feit dat de term fascisme in Europa onlosmakelijk verbonden is met de gruwelen van de 2e wereldoorlog. Wanneer er dus al sprake is van een nederlaag, is het louter en alleen een nederlaag van het Nederlandse rechtssysteem. De politie heeft de strafklacht doorgegeven aan een officier van justitie. De officier vond kennelijk dat er sprake was van een strafbaar feit en had daarom besloten de heer Teunissen te vervolgen. Het betrof hier een zaak tussen de heer Teunissen en de Nederlandse samenleving. Wij vonden de uitspraken destijds niet belangrijk genoeg om er een civiele procedure van te maken. Er is dus van represailles, op welk gebied dan ook, nooit sprake geweest.
Ik denk dat de gemiddelde Stompwijker over genoeg gezond verstand beschikt, zodat het voor ons niet nodig is om inhoudelijk verder op de merkwaardige uitspraken van de heer Teunissen te reageren. Laat iedereen zijn eigen mening maar bepalen. Tenslotte wil ik de heer Teunissen feliciteren met zijn “vrijspraak” en kan ik hem van harte aanbevelen een lange vakantie te beginnen op het Nederlandse Vlieland of het Britse kanaaleiland Sark, beide prachtige autovrije eilanden, die zijn “automobilistische” frustraties hopelijk doen verminderen.
Voor zinnige vragen of opmerkingen kunt u mij bereiken via e-mail: hjwvdm@hetnet.nl of via de telefoon 06 47 07 42 23.
Hoogachtend, mede namens Nederland-Mobiel,
Ing. J.W. (Hans) van der Meer