Noodkreet

van de Katholieke Bond voor Ouderen.
Vrijwel alle leden van de KBO, afdeling Stompwijk, zijn erg geschrokken van de mededeling in de Dorpsketting van enkele weken geleden dat het postagentschap gaat sluiten.
Terecht werd nog door de redactie van de Dorpsketting ingegaan op het feit dat de laatste jaren vele middenstandsvoorzieningen in Stompwijk zijn verdwenen. Om van het openbaar vervoer richting Leidschendam maar te zwijgen!
Het mag duidelijk zijn dat juist de ouderen van Stompwijk geweldig de dupe zijn van deze ontwikkelingen. Even snel een pakketje naar een kleinkind versturen is er niet meer bij. Geld storten of opnemen van de girorekening kan niet meer in Stompwijk. In voldoende privacy een gesprek voeren in het filiaal van de bank alhier, vergeet het maar in Stompwijk! Naar het ziekenhuis of op ziekenbezoek in Leidschendam zonder eigen vervoer, dat is bijna een gebed zonder end.
We moeten er niet aan denken als ook de laatste overgebleven voorzieningen wor-den afgebroken of misschien zelfs worden gestopt. Wie doet dan de boodschappen, buiten het dorp dus? Lang niet iedere oudere is daartoe in staat.
De KBO spreekt dan ook nadrukkelijk de hoop, ja de wens uit, dat de tendens van sluiting of afbraak van allerlei voorzieningen in Stompwijk kan worden gestopt of zelfs gekeerd.
Het bestuur van de KBO, afd. Stompwijk