Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 30 oktober 9.00 uur: geen eucharistieviering
19.30 uur: bijeenkomst van een delegatie vanuit het
Dekenaat met het Kerkbestuur in de pastorie
20.30 uur: bijeenkomst van een delegatie vanuit het
Dekenaat met de diverse werkgroepen van de parochie in de pastorie
Donderdag 31 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
Vrijdag 1 november, Allerheiligen 9.00 uur: eucharistieviering,
voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 2 november, Allerheiligen 19.00 uur: woord- en communieviering
m.m.v. het Parochiekoor, voorganger mevr.R. v.d. Ham
Zondag 3 november 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
12.00 uur: zegening van de graven
Woensdag 6 november 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Vrijdag 1 november 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn, overleden familie
Zaterdag 2 november 19.00 uur: alle overledenen op de lijst vermeld
Zondag 3 november 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Martinus Verhagen, tot zekere
intentie, Antonia van Veen-van Santen, Theodorus van Veen, uit dankbaar-
heid b.g.v. het 25 jarig huwelijk van Cok en Marianne Oudshoorn,
Albertus v.d. Voort, overleden ouders v.d. Voort-Verhagen, voor alle levende
en overleden leden, bestuursleden en medewerkers van Stompwijk ’92 ter
gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, Magda van Santen-van Paassen,
Willem v.d. Kroft, Arie en Kees Olsthoorn, Piet Rotteveel, Adrianus en
Wilhelmina van Wijk-Ham, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Kees Verhagen, Piet Reichholdt
Woensdag 6 november 9.00 uur: Mevr. van Boheemen-Warmenhoven (K.B.O.),
Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 2 november M. Turk/C. Bergen— geen
Zondag 3 november T. van Werkhoven — M. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Vrijdag 1 november 10.30 uur: eucharistieviering (Allerheiligen)
Zaterdag 2 november 19.00 uur: St. Jan, hoogmis (Allerzielen)
Zondag 3 november 9.30 uur: Christus Dienaar, gezinsviering
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
15.00 uur: zegening van de graven