Studie theologie

Bent u geïnteresseerd in een studie theologie? Achter in de kerk hangen 2 folders over te volgen opleidingen in Amsterdam, Utrecht en Hengelo. U kunt ook informatie vinden op www.fontys.nl of www.ktu.nl
Bea Olyhoek