OOGSTDANKVIERING W.L.T.O.

afd.LEIDSCHENDAM/STOMPWIJK
De W.L.T.O. afd. Leidschendam/Stompwijk viert haar jaarlijkse Oogstdankviering dit jaar op vrijdag 15 november a.s.. Zoals gebruikelijk wordt er een viering in de kerk gehouden. Deze vindt plaats in de H. Laurentiuskerk, Dr.v.Noortstraat, te Stompwijk. De viering begint om 19.30 uur. Tijdens deze viering worden er oogstdankgaven in natura binnengebracht. Elk jaar wordt er een goed doel gesteund, waarvoor tijdens de viering geld wordt opgehaald. Dit jaar is het voor een weeshuis in Bolivia, waar de Stompwijkse Linda de Jong werkzaam is als vrijwilligster. Met het geld zal zij voor de kinderen van 0-4 jaar de nodige materialen kunnen aanschaffen.Na de kerkviering is er een gezellig samenzijn voor de leden in partyherberg “Het Blesse Paard”,Dr.v.Noortstraat 154. Disco Greenaway uit Stompwijk verzorgt de muziek deze avond.
W.L.T.O