Beste parochianen en dorpsgenoten

Enige tijd geleden is de parochie aangesloten bij de SILA (Stichting Interker-kelijke Leden Administratie). Dit is een stichting, die landelijk alle bij deze stichting aangesloten kerken van de noodzakelijke gegevens voorziet voor wat betreft verhuizingen, huwelijken e.d. Tot enige jaren terug was de gemeente degene, die de parochies voorzag van de persoongegevens. De gemeenten zijn daar echter mee gestopt. Vandaar dat deze stichting in het leven is geroepen. Deze stichting ontvangt wel de gegevens van alle gemeenten. Door ons bij deze stichting aan te sluiten wordt ons bestand redelijk actueel gehouden. Onze ledenadministratie is bij aansluiting ter controle aangeboden bij de SILA. Hierbij kwam aan het licht dat er toch nog wat foute gegevens in ons bestand zitten,
-6-
variërend van fout geschreven (straat)namen tot verkeerde geboortedata. Wij gaan deze week proberen om ons bestand zo optimaal mogelijk te krijgen, zodat wij van hieruit verder kunnen in de toekomst. Wij hebben hierbij echter uw hulp nodig! Mogelijk wordt u de komende week benaderd door uw wijkcontactpersoon, om enkele gegevens te verifiëren. Wij hopen van harte dat u daaraan uw medewerking wilt verlenen. Tevens is hiervoor in de Dorpsketting een formulier afgedrukt waarop u, indien nodig, uw gegevens kwijt kunt. Vanaf heden liggen deze formulieren ook achter in de kerk onder het mededelingenbord.
Met nadruk moet hierbij vermeld worden, dat als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, of bijv. naar Leidschendam of Voorburg (een andere parochie binnen de gemeente) en u wilt toch ingeschreven blijven staan bij onze parochie, dan dient u dit duidelijk kenbaar te maken bij de nieuwe parochie, maar ook bij onze administratie. Via de registratie van de SILA is het echter niet meer mogelijk om bij 2 parochies ingeschreven te staan. De reden daarvan is dat er aan het eind van het jaar tellingen gehouden worden van het aantal parochianen, in opdracht van het bisdom. Als er gezinnen of personen ingeschreven staan bij meerdere parochies geven deze tellingen een vertekenend beeld van de werkelijkheid. Wij vragen uw begrip voor het bovenstaande en danken u voor uw medewerking. Namens het Kerkbestuur,
B.v.d. Plas, pastoor