B E K E N D M A K I N G

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken bekend dat gedurende veertien dagen na datum van deze bekendmaking ter inzage liggen:

– de ontwerpbegroting 2003 van het waterschap Wilck en Wiericke;

– de ontwerpwijziging van de omslagverordening van het waterschap Wilck en Wiericke;
De wijziging van de omslagverordening vindt jaarlijks plaats en vloeit voort uit de begroting voor het komende jaar (2003).

Belangstellenden kunnen tijdens kantooruren de ontwerpen inzien op het kantoor van het waterschap te Waddinxveen.
Gedurende de termijn van inzage kan eenieder aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen de bovenstaande ontwerpen.
Waddinxveen, 13 november 2002