Sint zoekt Pieten!

Sinterklaas heeft dringend de hulp van twee zwarte Pieten nodig, op woensdagochtend 27 november, voor de onderbouw van de Maerten v.d. Velde school.
Inlichtingen: 5801621 of 5803990