Banketletteraktie

Volgende maand is het Sinterklaasfeest daar. In het kader daarvan wordt ook dit jaar deze actie weer gehouden door “Stompwijk 92”. Een aantal bedrijven in Stompwijk en Zoe-terwoude is inmiddels aangeschreven en opgewekt weer mee te doen. De procedure is simpel. De prijs is € 7,- per letter. U doet uw opgave, wij kopen voor U in en bezorgen bij U thuis. Een gedeelte van de opbrengst vloeit naar de vereniging, U steunt op deze manier onze club. Het is voor ons mede een instrument om de vereniging financieel gezond te houden en het sporten voor Uw kinderen betaalbaar. Bij voorbaat dank voor Uw deelname. Verdere inlichtingen te bekomen bij ondergetekende.
Hans Vreeswijk Tel.071-5803259