ZZ ZAALVOETBALKAMPIOENSCHAP 2003

Januari en februari zijn traditiegetrouw de maanden dat het ZZ zaalvoetbalkam-pioenschap gespeeld wordt. Dit keer weer vroeg in het jaar en dat is meestal gun-stig, doordat de winter vaak zorgt voor vele afgelastingen en er in de zaal toch nog gespeeld kan worden. De speeldagen van het ZZ-zaalvoetbalkampioenschap 2003 zijn vastgesteld op zaterdag 4 januari, 11 januari, 18 januari, 1 februari en op zaterdag 8 februari is de finale-avond gepland. Het gehele toernooi is daarmee afgewerkt voor de voor-jaarsvakantie, zodat de spelers daar geen last van zullen ondervinden. Donderdagavond 28 november 2002 vanaf 20.00 uur is de in-schrijving. Net zoals voorgaande jaren is het streven om de inschrijving te sluiten bij 32 deelnemende teams. Echter indien u op tijd aanwezig bent en we komen boven het gewenste aantal teams uit dan zal de organisatie er alles aan doen om deelname te garanderen. Wel willen we iedereen wijzen op de doelstelling van het toernooi, gezelligheid gaat boven alles, deelnemers dienen enige band te heb-ben met Stompwijk ’92 of de Stompwijkse gemeenschap. Met nadruk willen wij
erop wijzen dat alleen opgegeven spelers speelgerechtigd zijn voor het toernooi,
alle teams zijn daarom verplicht een deelnemerslijst in te leveren met minimaal 8

spelers. Wij adviseren echter een lijst met 10 deelnemers. Daarnaast is er een leeftijdsgrens voor de deelnemers, zij moeten namelijk geboren zijn voor 1 jan-uari 1986. Ter beoordeling of aan de gewenste regels is voldaan, dient inschrij-ving gepaard te gaan met een deelnemerslijst, voorzien van geboortedatum en de woonplaats en de naam van het team. Verder kan bij de inschrijving worden aan-gegeven op welke avond men bij voorkeur niet wil spelen. Tot slot dient het in-schrijfformulier te zijn voorzien van het inschrijfgeld ad. € 50,-. Indien er ploe-gen zijn die een voorkeur hebben om in een veteranenpoule te spelen, dan kan dat worden aangegeven, alle deelnemers dienen dan wel de magische grens van 40 jaar te hebben gepasseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een dames-poule, het verzoek aan de dames om dit ook kenbaar te maken.