Slijpcursus

Na vele vragen van ouders over het schaatsenslijpen heeft de ijsclub iets georganiseerd. Het blijkt dat veel ouderen niet weten hoe zij met het slijpblok om moeten gaan. Hierbij wil de ijsclub hen graag een handje helpen. Er is op zaterdag 23 november a.s. om 16.00 uuur een slijpcursus gepland voor geïnteresseerden. Dit vindt plaats in de schuur op Huyssittersweg 19, onder leiding van Geerd Hilgersom.
Namens de IJsclub, Leo de Haas