Uitnodiging

Hierbij nodig ik u uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 26 november 2002 om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 te Voorburg. Agendapunt is o.a. de vraag van mevr. C. Bregman-Lugtigheid, namens de fractie van het C.D.A., betreffende de opheffing van postagentschap Stompwijk.
Mr. M.A.P. van Haersma Buma