Verkeersbrigadiers

Op de Meerlaan, bij de V.O.P., staan al vele jaren vrijwilligers die op bepaalde tijdstippen de kinderen, die op weg zijn naar de school veilig over laten steken.Nieuwe regels in de Verkeerswetten hebben nu bepaald dat de verkeersbrigadiers moeten zijn opgeleid. Maandag 11 november was het dan zover. 17 verkeersbrigadiers kregen in de aula van de Maerten van den Veldeschoolinstructie van de verkeersmedewerker verbonden aan het politiebureau Leidschendam-Voorburg, Frits Bestebreurtje. Voor velen was het een opfrisles voor datgene wat ze vele jaren toepassen. Voor een enkeling was het iets nieuws.
Binnenkort worden alle verkeersbrigadiers door de Burgemeester van Leidschen-
dam-Voorburg, de heer Van Haersma-Buma, officieel aangesteld. Zij ontvangen dan de officiële aanstellingsbrief. Een advies van de politie is om bij het oversteken van de Meerlaan op de momenten dat er een verkeersbrigadier bij de V.O.P. staat, gebruik te maken van deze veilige oversteekplaats.