ADVENT

Dit woord komt van het Latijnse woord; advenire en dat betekent “ergens naar op weg gaan”. Vanaf 1 december is de wereldkerk op weg naar….het Kerstfeest. Tweeduizend jaar geleden is God in het kind van Bethlehem,de latere man van Nazaret onder ons voelbaar en zichtbaar aanwezig geweest. Wij herdenken de geboorte van Jezus en vieren als het ware nog steeds zijn “verjaardag”. Vier weken gaan we op weg naar het Kerstgebeuren van die dagen. “Kerst” komt van Christus, men vierde op 25 de-cember de Christusmis, verbasterd tot kerstmis. Vier weken met elkaar op weg gaan en eens wat meer stil staan bij de vraag; is Jezus in mijn doen en laten her-kenbaar, is God in mij vlees en bloed geworden, zoals Hij dat geworden is in Jezus en wel “zo Vader,zo Zoon” Bij het begin van de Advent liggen er kleine boekjes achter in de kerk, waarin steeds een korte gedachte staat te lezen over deze en die dag, men kan er de dag mee beginnen, men kan er s avonds de maaltijd mee be-ginnen. Zomaar even wat meer nadruk in de voorbereiding op Christusmis. Maak de voornemens een maand lang waar. B.v.d.Plas pastoor.