Bekendmaking Wilck & wiericke

Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken conform de Verordening Waterbe-heer Rijnland bekend dat zij voornemens zijn een drietal vergunningen te verlenen voor ontheffing op het peilbesluit voor de Zoeter-meerse Meerpolder aan:
– J.W. Olsthoorn, voor een watergang gelegen ten oosten van Meer en Geerweg 1 te Leidschendam;
– J.W. Olsthoorn, voor een aantal watergangen gelegen ten westen van Meer en Geerweg 1 te Leidschendam;
– Waterschap Wilck en Wiericke, voor een aantal watergangen nabij de Boven-meerweg ter hoogte van de nummers 42 en 44 te Zoetermeer;

waarvan de conceptvergunningen van maandag 2 december 2002 tot maandag 6 januari 2003 ter inzage liggen.

Belangstellenden kunnen tijdens kantooruren de conceptvergunningen inzien op de secretarie van genoemde gemeenten en op het kantoor van het waterschap Wilck en Wiericke, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen. Eventueel kan buiten kantoor-uren, na telefonische afspraak (0182-623288), de aanvraag op het waterschapskan-toor worden ingezien.
Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden bij het college van dijk-graaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen, naar keuze mondeling of schriftelijk hun gemotiveerde zienswijze over bovenstaande conceptvergunningen naar voren brengen.
Dijkgraaf en heemraden van het waterschap,
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes
de secretaris-directeur, W. Nomen