EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehou-den op 11 mei 2003. Via deze weg willen wij de ouders, van kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen en zich niet op school hebben op-gegeven, verzoeken hun zoon of dochter, door middel van het het invullen van on-derstaande strookje, bij ons aan te melden.
Het strookje kunt u deponeren in de brievenbus van M. Janson-Odijk, Dr. v. Noort-straat 158 of bij M. Zandbergen-Roeling, Dotterbloem 49. U kunt uw kind ook te-lefonisch bij ons aanmelden. De telefoonnummers zijn respectievelijk 5802902 en 5803686. Graag voor 15 december.
De kinderen zullen zo veel mogelijk betrokken worden bij de activiteiten die op school plaatsvinden, tijdens de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. U, als ouders, zult op enkele woensdagavonden catechese krijgen van pastoor Van der Plas op school of in de pastorie. De eerste avond is op woensdagavond 12 maart 2003. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Wij zien u en uw kind graag komen.
Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens.

Pastoor Van der Plas Louise Hoogenboom
Gerda van de Sande Mariska Zandbergen
Marja van den Bosch Marjolein Janson