Mappa Mondo

Thuiszorg en Mappa Mondo dragen samen de verpleeg-kundige zorg voor zieke kinderen

Zorggroep Horst en Vlietstreek en Mappa Mondo, een zorgvoorziening voor ernstig zieke kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, slaan de handen ineen. Op vrijdag 22 november ondertekenen beide organisaties een samenwerkingover-eenkomst, die tot doel heeft het realiseren van de verpleegkundige zorg in Mappa Mondo Haaglanden. Deze nieuwe vorm van zorgverlening is mede tot stand gekomen door Zorgkantoor Haaglanden.

Mappa Mondo huizen zijn gezinsvervangende huizen voor kinderen van 0 tot 16 jaar met een levensbedreigende ziekte. Er zijn twee Mappa Mondo huizen: een in Wezep en een wordt er op 12 december a.s. geopend in Rijswijk.

Van de acht kinderen die in het Mappa Mondo huis terechtkunnen, wonen er vier langdurig en vier tijdelijk. Voor de permanente bewoners is ziekenhuisopname niet meer noodzakelijk, maar is er buiten het ziekenhuis niemand die de noodzakelijke zorg en aandacht kan geven. De tijdelijke bewoners zijn kinderen van wie de ouders of verzorgers de zorg even niet meer aankunnen.

Achtergrondinformatie over de organisaties
Zorggroep Horst en Vlietstreek levert diverse vormen van thuiszorg in de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en de Haagse wijken Ypenburg en Leidschenveen. Een belangrijk uitgangspunt is de cliënt zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen en de regie over het eigen leven te laten behouden.

Het Nederlandse Rode Kruis is het symbool voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten. In 1995 werd het Nederlandse Rode Kruis geconfronteerd met een groeiend probleem: kinderen met een levensbedreigende ziekte waarvoor het medisch gezien niet meer noodzakelijk was dat ze in het ziekenhuis verbleven, maar van wie de ouders of verzorgers niet in staat waren de noodzakelijke zorg te bieden. De oplossing was het Mappa Mondo kinderhuis, dat op 1 januari 1997 in gebruik genomen werd in Wezep.