Actie Solidaridad: HART VOOR DE AARDE

De inheemse volken van Latijns Amerika zoeken steeds opnieuw naar oude en nieuwe vormen van eerbiedig omgaan met de aarde en het voedsel dat zij voort-brengt. De Aymara-indianen van Peru bijvoorbeeld stellen zichzelf ten doel ‘de akkers en heel de natuurlijke omgeving te laten schitteren door ons werk te doen met respect en tederheid.’ Het resultaat van deze manier van leven is méér van alles: méér voedsel, méér verscheidenheid, méér gemeenschapsleven, méér genegenheid, méér bloei. Méér en voller leven. Niet in een verre toekomst, maar hier en nu. In Latijns Amerika staan de belangen van geld en consumptie lijnrecht tegenover die respectvolle omgang met de aarde. Inheemse volken kunnen ons inspireren om verantwoordelijk met de aarde om te gaan en ons eigen consumptiegedrag ter discussie te stellen. Solidaridad is de drijvende kracht achter initiatieven als de Oké-banaan en Kuyichi-kleding. Consumptie met oog voor mens en milieu.
Solidaridad steunt al vele jaren groepen inheemse en niet-inheemse boeren die de zoektocht naar respectvol omgaan met de aarde niet opgeven; zoals bijvoorbeeld de Aymara-indianen, de Peruaanse katoenboeren van Oro Blanco, de landloze boeren van Brazilië en de koffieproducenten van UCIRI in Mexico. Steunt u
Solidaridad? Uw bijdrage kunt u deponeren in kist achter in de kerk. U kunt ook de envelop in de brievenbus van de pastorie deponeren. Hartelijk dank voor uw gave!