Kerkdiensten Kerst en Oud/nieuw

KERKDIENSTEN vooraf aan de kerst t/m de jaarwisseling
Woensdag 18 december 9.00 uur: vervalt
Donderdag 19 december 10.00 uur: Kerstviering K.B.O. m.m.v. het Parochiekoor
17.00 uur: kerstviering Maerten v.d. Veldeschool
Zaterdag 21 december 19.00 uur: vervalt
Zondag 22 december
Kerstavond, 24 december 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. kinderkoor de
Nachtegaaltjes, voorganger pastor H. Peters
21.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pater v.d. Salm
23.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Eigentijdse
Koor, voorganger pater v.d. Salm
1e Kerstdag., 25 december 10.30 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
2e Kerstdag, 26 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
15.00 uur: kindje wiegen, na afloop koek delen
Zaterdag 28 december 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater Sep
Zondag 29 december 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Oudejaarsavond, 31 december 19.00 uur: woord- en communieviering met
samenzang, voorganger mevr.M. Turk
Nieuwjaarsdag, 1 januari 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas, aansluitend nieuwjaarsreceptie