Vergaderingen Gemeente

Vergaderingen Gemeenteraad en Commissie Openbaar Gebied

Uitnodiging tot het bijwonen van een openbare vergadering van de commissie Openbaar gebied op dinsdag 10 december 2002 in Huize Swaensteyn, Heren straay 72-74 te Voorburg, om 19.30 uur.
O.a. op de agenda punt 3, Project revitalisering historisch centrum Leidschendam.

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op dinsdag 17 december 2002 om 19.30 uur in Huizer Swaensteyn, Herenstraat 72-74 te Voorburg.
Met o.a. lijst van ingekomen stukken waaronder ontvangen zienswijze ten aanzien van ontwerp-bestemmingsplan Stompwijk van Fa. A.J. Luiten & Zn, Luiten BV Staalkonstruktie, De Nootedop Antiek, Wentro Trappen V.O.F., Automobielbedrijf Luiten, P.J.M. Oliehoek en M. van Viegen, Klasse Kaas de Groot BV, J.M. Midden-dorp & Zoon BV, M.A.G. Bocxe, de heer L. en mevrouw T. van Santen.