Van de redaktie

Voor u ligt het geheel gekleurde kerstexemplaar. Nog weer dikker dan vorig jaar. In dit opzicht blijven we groeien, mede door uw inbreng natuurlijk.
Op de voorkant treft u de kerststal van eigen bodem, zoals deze jaarlijks in de kerk te zien is. We hebben hier voor gekozen omdat de pastorie ons huisvesting heeft verleend, toen wij net als Maria en Jozef zoekende waren naar een ander onderdak. Het is een warme plek geworden waar wij ons met hulp van de diverse vrijwilligers goed thuis voelen.
Terecht krijgen deze vrijwilligers in deze speciale uitgave een kaars aangeboden. Ik ben gedurende de rit mijn eigen broer Bert vergeten die voor de aanleg van internet heeft gezorgd. Dank Bertus.
Wij beginnen hiernaast traditiegetrouw met de parochieberichten in een kort en krachtig overzicht. Dan volgt een uitgebreider overzicht met de misintenties. Let u tijdens de komende kerstdagen op de glimmende koperen kandelaars, de “indewas gezette” banken, en de geheel geraagde en gestofte kerk. Met hulp van vele vrijwilligers is dit weer gelukt. De prachtige kerstversiering verdient ook uw aandacht. De Nachtegaaltjes hebben flink geoefend hebben we gehoord, zij zullen zich op Kerstavond en op de tweede Kerstdag laten horen.
Oma Knijnenburg geniet nog even na van haar jubileum. Bea laat weten dat zij stopt met het secretariaat in de kerk. Zij heeft een andere baan gevonden en wij van de redactie wensen haar veel succes toe. Agnes levert een kritische noot en de bieb geeft de openingstijden.
Wat schetst onze verbazing nu blijkt dat de bomen op de Middelweg illegaal gekapt zijn!
Carla van der Kooij deelt haar passie voor Roemenië met Theo van der Meer en laat tussen neus en lippen door weten dat ze de Dorpsketting zeer waardeert. Vervolgens vindt u een dubbele aflevering van Muizenissen. Een bijdrage van Leo met zijn stokpaardje Webtiviteiten, en nog wat losse flodders..
Renate Mooi verdient bij deze een kaars voor haar activiteiten bij Swetterhage. Nog een lichtpuntje in de Dorpsgemeenschap is Paula van der Arend, u leest bij de KBO wel waarom. De Blesruiters gaan met kerstreces tot 4 januari.
Op die dag gaat de carnavalsvereniging weer de paden op, de lanen in, om hun programma te overhandigen en hun loten te verkopen. U ondersteunt hiermee de activiteiten voor het kinderen en ouderencarnaval. Het CDA komt ook op voor deze laatstgenoemde doelgroep middels hun oliebollenactie. Het EMS laat weten dat zij de

verzorging van de dienst om 23.00 uur voor hun rekening nemen.
De activiteitenkalender staat bomvol activiteiten. Met trots kan ik de eerste vier kaarsen aankondigen uitgereikt door Leo van Wijnhoven. Wat is een kerstnummer zonder een bijdrage van Leo? Een indrukwekkend verhaal van hoe het leven ook kan zijn. Hij verdient via de kant van de redactie een kaarsje, opdat zijn licht maar mag blijven schijnen in dit blad.
Een bijdrage aangeleverd door onze correspondent, Linda de Jong, in Bolivia. Ook zij verdient een kaars. Levensregels uit het boek van Joop Suyten, nu in handen van Wim, laat zien hoe het vroeger was. Dank aan de koster voor het meedenken aan dit kerstnummer in de vorm van een gedicht. Een ingeleverd kerstverhaal, waar ik zelf nog niet aan toegekomen ben, is van Henri Knap (ingeleverd door Agnes). En dat zegt genoeg.
Diverse korte berichten van Orion met betrekking tot Oud en Nieuw en wat kaarsjes uitgedeeld door Nelie, Ria en Anton. Bedankt voor jullie bijdrage.
Een kerstverhaal van Jacques Kraaijeveld, aangeleverd door Agnes van Boheemen.
Jan van der Salm, uw advertentie is in groen afgedrukt, zodat het toch nog een groen Nieuwjaar wordt.
Stompwijk ’92 heeft een winterstop, het futsal (zaalvoetbal) gaat echter door en u bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie.
Er is dit keer door Ans een speciaal sportjaaroverzicht gemaakt. Wybo Suyten gaat terug naar zijn roots. De tweede ‘gevangen’ lichtpuntjes.
Voor de variatie enkele losse kerstbegrippen die anders dan anders zijn. Nog meer kaarsjes aangeleverd door Aad Janson en Marian Cornelissen. Let op het SOS kaarten in de Bles. Een nieuwsflits vanuit LeidschendamVoorburg.
Een avondje lichtjes vangen in de kantine na het kaarten waar ontroerende, spontane, lieve, gekke lichtpuntjes ontfutseld zijn.
De gemeente maakt melding van de opruimactie vuurwerkresten. Nog meer ontfutselde kerstlichtjes en kaarsjes. Een lief kaarsje aangeboden door de Fam. v.d. Akker. Nieuws van Nut en Vermaak, nog wat feestelijke, sportieve lichtjes en wij sluiten dit nummer en het jaar af met een algemeen jaaroverzicht.
U treft bij deze uitgave per huis een waxine lichtje om te laten branden. Met als doel ene lichtje te laten schijnen op u als lezer, wat warmte te bieden en dat wij vanuit de redactie een lichtje bij u in huis mogen zijn.

Prettige leesdagen